• Reproducció en cartró-pedra del drac Gaudiamus
  • mini reproducció del drac de Vilafranca-cartró-pedra encartronats
  • reproducció del Drac de Vilafranca en cartró