• Reproducció cartró-pedra Diable de Vilafranca del Penedès